May, 29
Friday
May, 30
Saturday
May, 31
Sunday
June, 01
Monday
June, 02
Tuesday
June, 03
Wednesday
June, 04
Thursday
June, 05
Friday
June, 06
Saturday
June, 07
Sunday
June, 08
Monday
June, 09
Tuesday
June, 10
Wednesday
June, 11
Thursday
June, 12
Friday
June, 13
Saturday
June, 14
Sunday
June, 15
Monday
June, 16
Tuesday
June, 17
Wednesday
June, 18
Thursday
June, 19
Friday
June, 20
Saturday
June, 21
Sunday
June, 22
Monday
June, 23
Tuesday
June, 24
Wednesday
June, 25
Thursday
June, 26
Friday
June, 27
Saturday
June, 28
Sunday
June, 29
Monday

Apartment 2nd floor (int. 10)
                                                                 

Apartment 2nd floor (int. 11)
                                                                 

Apartment 4th floor (int. 14)
                                                                 

Apartment 4th floor (int. 15)
                                                                 

Apartment 5th floor (int. 17)
                                                                 

Basement Apartment (int. 2)
                                                                 

Apartment 1st floor (int. 7)