Οκτώβριος, 23
Τετάρτη
Οκτώβριος, 24
Πέμπτη
Οκτώβριος, 25
Παρασκευή
Οκτώβριος, 26
Σάββατο
Οκτώβριος, 27
Κυριακή
Οκτώβριος, 28
Δευτέρα
Οκτώβριος, 29
Τρίτη
Οκτώβριος, 30
Τετάρτη
Οκτώβριος, 31
Πέμπτη
Νοέμβριος, 01
Παρασκευή
Νοέμβριος, 02
Σάββατο
Νοέμβριος, 03
Κυριακή
Νοέμβριος, 04
Δευτέρα
Νοέμβριος, 05
Τρίτη
Νοέμβριος, 06
Τετάρτη
Νοέμβριος, 07
Πέμπτη
Νοέμβριος, 08
Παρασκευή
Νοέμβριος, 09
Σάββατο
Νοέμβριος, 10
Κυριακή
Νοέμβριος, 11
Δευτέρα
Νοέμβριος, 12
Τρίτη
Νοέμβριος, 13
Τετάρτη
Νοέμβριος, 14
Πέμπτη
Νοέμβριος, 15
Παρασκευή
Νοέμβριος, 16
Σάββατο
Νοέμβριος, 17
Κυριακή
Νοέμβριος, 18
Δευτέρα
Νοέμβριος, 19
Τρίτη
Νοέμβριος, 20
Τετάρτη
Νοέμβριος, 21
Πέμπτη
Νοέμβριος, 22
Παρασκευή
Νοέμβριος, 23
Σάββατο
Κλασσικό Δωμάτιο
                                                                 
Deluxe Δωμάτιο