Κάντε άμεση κράτηση
Συνολική βαθμολογία :
8.2
από 10
Από 1 αξιολογήσεις
1
Προσωπικό
8
Υπηρεσίες
7
Καθαριότητα
9
Άνεση
7
τιμής
9
Posizione
9
Εμφάνιση 1-1 (Σύνολο 1)
8.2
από 10

Carole anne
Νεαρό ζευγάρι
Ιούλιος 25, 2012
merci beaucoup!
Προσωπικό
8
Υπηρεσίες
7
Καθαριότητα
9
Άνεση
7
τιμής
9
Posizione
9
Εμφάνιση 1-1 (Σύνολο 1)