King Double

(tối đa 2 Người có thể ở)
large king en-suite room with TV radio - free wifi, tea/ coffee facilities, etc.
B&B
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal No Prepayment Non Refundable
€ 95
B&B per person sharing.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

King Double

(tối đa 2 Người có thể ở)
King double en-suite room with tea/coffee, free wifi, hairdryer, etc.
B&B
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal No Prepayment Non Refundable
€ 95
B&B per person sharing.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Family Room

(tối đa 3 Người có thể ở)
No availability for the selected dates
Large triple en-suite room with a king double bed and a single bed.
B&B
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal No Prepayment Non Refundable
Phòng Trống Lịch
B&B per person sharing.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
RESERVATION SUMMARY
Nhận Phòng: 26.05.2020 » Trả Phòng: 27.05.2020 (1 Đêm)
Vui lòng chọn một phòng
-
0
Tổng Cộng: € 0
Click for hotel map

Gortamullen, Kenmare Kenmare Ai-len
Official Website
Best price guaranteed
Direct communication with the hotel
Free cancellation alternatives
Vui lòng chọn một phòng