Economy Double Or Twin Room

(tối đa 2 Người có thể ở)
PREPAID NON-REFUNDABLE RATE
Best Deal Non Refundable
€ 66.5 / € 45.22
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
STANDARD RATE
No Prepayment Non Refundable
€ 70 / € 49
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Standard Double Or Twin Room

(tối đa 2 Người có thể ở)
PREPAID NON-REFUNDABLE RATE
Best Deal Non Refundable
€ 77.9 / € 52.97
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
STANDARD RATE
No Prepayment Non Refundable
€ 82 / € 57.4
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Superior Double Or Twin Room With Street View

(tối đa 2 Người có thể ở)
PREPAID NON-REFUNDABLE RATE
Best Deal Non Refundable
€ 90.25 / € 61.37
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
STANDARD RATE
No Prepayment Non Refundable
€ 95 / € 66.5
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Connecting Family Room

(tối đa 4 Người có thể ở)
STANDARD RATE
Best Deal No Prepayment Non Refundable
€ 126 / € 88.2
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
PREPAID NON-REFUNDABLE RATE
Non Refundable
€ 133 / € 90.44
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Suite

(tối đa 1 Một Người có thể ở)
Ban công Phòng Được Kết Nối Khu vực ngồi
Balkonlu Suit Oda
PREPAID NON-REFUNDABLE RATE
Best Deal Non Refundable
€ 133 / € 90.44
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
STANDARD RATE
No Prepayment Non Refundable
€ 140 / € 98
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
RESERVATION SUMMARY
Nhận Phòng: 19.05.2019 » Trả Phòng: 20.05.2019 (1 Đêm)
Vui lòng chọn một phòng
-
0
Tổng Cộng: € 0
Official Website
Best price guaranteed
Direct communication with the hotel
Free cancellation alternatives
Vui lòng chọn một phòng