Single Room

(tối đa 2 Người có thể ở)
BED & BREAKFAST RATE
Breakfast Included
Best Deal No Prepayment Non Refundable
US$ 90
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Double Room

(tối đa 2 Người có thể ở)
No availability for the selected dates
BED & BREAKFAST RATE
Breakfast Included
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal No Prepayment Non Refundable
US$ 100
Phòng Trống Lịch
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
RESERVATION SUMMARY
Nhận Phòng: 13.12.2019 » Trả Phòng: 14.12.2019 (1 Đêm)
Vui lòng chọn một phòng
-
0
Tổng Cộng: US$ 0
Official Website
Best price guaranteed
Direct communication with the hotel
Free cancellation alternatives
Vui lòng chọn một phòng