102

(tối đa 3 Người có thể ở)
Mountain View
HALF PENSION
Best Deal Non Refundable
€ 70
MORNING BREAKFAST AND DINNER INCLUDED HALF PENSION dir FIG.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

105

(tối đa 3 Người có thể ở)
MOUNTAIN VIEW
HALF PENSION
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal Non Refundable
€ 70
MORNING BREAKFAST AND DINNER INCLUDED HALF PENSION dir FIG.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Double Room

(tối đa 3 Người có thể ở)
201
HALF PENSION
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal Non Refundable
€ 70
MORNING BREAKFAST AND DINNER INCLUDED HALF PENSION dir FIG.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

104

(tối đa 3 Người có thể ở)
RIVER AND MOUNTAIN VIEW
HALF PENSION
Cần có được sự chấp thuận để xác nhận đặt phòng
Best Deal Non Refundable
€ 140
MORNING BREAKFAST AND DINNER INCLUDED HALF PENSION dir FIG.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

Standard Room

(tối đa 3 Người có thể ở)
No availability for the selected dates
HALF PENSION
Best Deal Non Refundable
€ 70
Phòng Trống Lịch
MORNING BREAKFAST AND DINNER INCLUDED HALF PENSION dir FIG.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng

103

(tối đa 3 Người có thể ở)
No availability for the selected dates
Nhìn ra núi
RIVER AND MOUNTAIN VIEW
HALF PENSION
Best Deal Non Refundable
€ 140
Phòng Trống Lịch
MORNING BREAKFAST AND DINNER INCLUDED HALF PENSION dir FIG.
Chi Tiết Chính Sách Về Đặt Phòng
RESERVATION SUMMARY
Nhận Phòng: 22.11.2019 » Trả Phòng: 23.11.2019 (1 Đêm)
Vui lòng chọn một phòng
-
0
Tổng Cộng: € 0
Official Website
Best price guaranteed
Direct communication with the hotel
Free cancellation alternatives
Vui lòng chọn một phòng